VietTUG.org - old forum

id = 2990, parent = 2988, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.47, time = 2006/10/22 (1161512732) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Hoan nghênh bạn đến với diễn đàn ViệtTUG

Về các câu hỏi của bạn:

1/ TXC dùng tốt với miktex. Bạn cài miktex, acrobat reader (và ghostscript, gsview) trước rồi cài TXC sau.

2/ Để cấu hình TXC: vào menu View / Define Output Files/ rồi chọn Wizard (góc trái, bên dưới). Làm theo chỉ dẫn

3/ Chỉ có thể dùng bảng mã TCVN3, Viscii trong TXC thôi. Cả TXC và WinEDT đều chưa hỗ trợ unicode. Bạn tải về font vnmiku, http://download.viettug.org/?files=vnmiku , cài vào hệ thống rồi chọn Menu: Tools / Options / Text Format/ rồi chọn font vnmik cho cả Editor, Navigator và Output.

Happy TeXing!

PS: nhiều người thích WinDT hơn TXC đấy. Bạn cũng nên thử qua WinEDT (sản phẩm thương mại). Mình thì vote TXC.
PS2: wiki:TXC