VietTUG.org - old forum

id = 2949, parent = 2948, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/05 (1160037104) ,
subject = Re: To viettug, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Tên Trương Thị Minh Tâm là tên con gái tôi. Giáo viên Toán tại NhaTrang.
Woh... hẳn là con gái "rượu" lắm thầy nhỉ Có ai muốn làm rể hông kìa ......