VietTUG.org - old forum

id = 2941, parent = 2934, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159905055) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn thầy Chú.
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
Em hỏi có khi không phải, "ấy" có phải là phu nhân của thầy không?

Về phần biên dịch : sử dụng powerdot phải biên dịch thông qua con đường: latex -> ps -> pdf. Với miktex 2.5 có thể sử dụng DVI để trình chiếu Néu dùng vnmik 2.1 trở đi thì có thể chọn phần biên dịch là latex => ps => pdf.