VietTUG.org - old forum

id = 2937, parent = 2934, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/10/03 (1159892632) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Em đã dùng powerdot, tuy nhiên vẫn còn ở mức "lơ mơ". Hy vọng em và nhiều thành viên của diễn đàn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều sau các bài giảng này của thầy. Cám ơn thầy nhiều. Mong đưọc trao đổi thêm với thầy sau mỗi bài giảng