VietTUG.org - old forum

id = 2936, parent = 2933, thread = 2925, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/10/03 (1159889554) ,
subject = Re:Tạo cung chứa góc với gói graphicx, hits = 0, karma = 0+0-,
Hay quá thầy Chú ạ. Các thông số về cung (như: độ cong, độ dày, điểm đầu điểm cuối,...) thì người dùng có thể thay đổi theo ý muốn. Một chút thay đổi nhỏ \pspicture(0,-.03) thì có vẻ đẹp hơn. Cám ơn thầy Chú rất nhiều.