VietTUG.org - old forum

id = 2935, parent = 0, thread = 2935, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.227, time = 2006/10/02 (1159808142) ,
subject = Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất, hits = 906, karma = 0+0-,
Các bác cho em hỏi cách đóng khung công thức đơn giản nhất. Đang muốn đóng khung vài cái cho đẹp

Tớ tự làm được rồi....... bác tug xoá hộ nhé