VietTUG.org - old forum

id = 2902, parent = 0, thread = 2902, catid = 20, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.37, time = 2006/09/16 (1158404289) ,
subject = TeXLive, hits = 492, karma = 0+0-,
Bạn nào muốn OS nhẹ mà vẫn chạy được TeX/LaTeX thì hãy thử dùng HaCao Linux (OpenOffice 2.01) và cài đặt thêm TeXLiVe 2003. Tôi thấy cái này hay lắm (Dùng cũng dễ dàng như trong Windows mà không có phí (free)). Tôi đã cài thử TeXLive 2003 và đã đưa vào đó gói vntex, thư pháp hung lân. Và thấy chạy tốt. Cái này dùng thêm anh bạn winefish của KyAnh là khá ngọt. (Toàn đồ chùa cả). Có thể bỏ qua windows được chưa? (Nếu chỉ dùng ở mức độ tầm tầm như thế)
Xin giới thiệu và làm quen. Các bạn có ý kiến gì không?