VietTUG.org - old forum

id = 287, parent = 247, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/10/31 (1130777301) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Hhp:
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}
Chào bạn hhp. Mình dã thử lệnh này rồi và noi chung là dùng được. Tuy nhiên có một vấn đề là nếu mình dùng lệnh
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=3cm, right=2cm] {geometry} thì khi chuyển sang file .dvi, trang lẻ sẽ có lề trái là 3, lề phải là 2. Còn đối với trang chẵn thì lề trái là 2 và lề phải là 3. Vậy có cách nào khắc phục điều này không? Rất mong các bạn sẽ giúp mình điều này. Cảm ơn các bạn.