VietTUG.org - old forum

id = 285, parent = 0, thread = 285, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.223, time = 2005/10/31 (1130757783) ,
subject = (La)TeX đã thay đổi diện mạo Toán học thế nào?, hits = 616, karma = 0+0-,
(La)TeX đã thay đổi diện mạo Toán học thế nào?

Leslie Lamport (tác giả LaTeX) trả lời phỏng vấn của Günther Ziegler (qua email) -- tháng Giêng năm 2000.

Bản PDF của bài phỏng vấn, xem ở:
LINK_HERE

Bài viết có nhiều ý kiến thú vị. Leslie Lamport thú nhận rằng ông mắc vài sai lầm khi viết LaTeX; sai lầm lớn nhất của ông, là đã không hợp tác với Ngài Knuth để cải tiến TeX

Các tài liệu, bài báo khác của Ngài Lamport, có thể xem ở
LINK_HERE