VietTUG.org - old forum

id = 2837, parent = 2835, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/28 (1156776154) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy Chú đã quan tâm. Ở đây là pdftricks thầy ạ, để biên dịch trọn vẹn với pdftricks thì ta phải biên dịch một loạt các file hình Tex-> Eps-> Pdf (chỉ là các file phụ, biên dịch để lấy file ảnh). Các file này có tên dạng test-fig1.tex, test-fig2.tex, test-fig3.tex,... số lượng file tex này là luôn thay đổi tuỳ vào số lương hình trong file nguồn test.tex. Để chạy từng file con một thì kô có vấn đề gì, nhưng để chạy hàng loạt file cùng một lúc thì em loay hoay mãi nhưng kô thành công.
Mong thầy nói rõ hơn về cách của thầy mà kô phải dùng script của bác Viêttug (với Miktex trong window)?
PS: Loạt bài toturial của thầy thật là bổ ích, qua đó em học được rất nhiều kiến thức về Latex. Cám ơn thầy rất nhiều.