VietTUG.org - old forum

id = 2816, parent = 2815, thread = 2815, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/08/22 (1156242795) ,
subject = Re:\\let\\up\\MakeUppercase, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý của bác là lệnh chuẩn trong vnmik? Theo em thì lệnh \up trở thành chuẩn hay kô cũng kô phải là điều quá quan trọng, điều này chỉ thực sự có ý nghĩa với những người mới bắt đầu với LaTex. Bởi vì lệnh \up bản chất vẫn là \MakeUppercase, và lệnh sau là lệnh chuẩn cho tất cả các hệ thống Latex còn lệnh \up thì chưa. Vì vậy, dùng lệnh \up có thể che giấu đi lệnh bản chất là \MakeUppercase, hơn nữa điều này có thể gây lúng túng cho newbei khi dùng tex khác hoặc khi dùng bộ font tiếng việt khác (?).
Do đó, theo quan điểm cá nhân em thì không nhất thiết, mà chỉ nên cho vào phần hướng dẫn, để khắc phục thiếu sót của tcvn.
PS: Bác viêttug thật nhiệt tình và chu đáo, chờ mãi kô thấy cao thủ nào trả lời, em chỉ có ý kiến nhỏ, mong nhận thêm ý kiến của mọi người.