VietTUG.org - old forum

id = 2784, parent = 2783, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155465354) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Đọc cái báo lỗi thì đúng là giời cứu vì hiếm khi tớ hiểu nổi nó nói gì. Nhờ cái file của bác tớ hiểu ra là do cái từ tiếng việt của misuzu, nếu copy nguyên vào TeX là bị lỗi.