VietTUG.org - old forum

id = 2783, parent = 2782, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/13 (1155464395) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 1+0-,
/me cắt bới file log của pác rùi nhé. Bác coi kỹ xem bác bi lỗi gì.

Thử với tập tin sau đây: http://sarovar.viettug.org/tex/spam7.tex

gút lút!