VietTUG.org - old forum

id = 2756, parent = 2755, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.153, time = 2006/08/08 (1155021044) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy yên tâm. Cả trăm người biên dịch wf rùi kô bị lỗi chi cả

Vấn đề là Hacao có ai sẵn sàng bỏ chút thời gian thôi. Chúc thầy vui!