VietTUG.org - old forum

id = 2754, parent = 2753, thread = 2753, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.145, time = 2006/08/07 (1154946704) ,
subject = Re:Vay la toi chua biet lam, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn, tôi vẫn không thể hiểu là bạn đã làm gì và đã gặp lỗi gì? Bạn nói là chương trình, đó là chương trình nào vậy?

Bạn làm ơn mô tả lại những gì bạn đã làm, nhé!

Còn câu hỏi kia, từ từ hãy trả lời! Xong cái này mới qua cái khác. ( nhưng thực ra, bạn theo dõi các bài viết ở phần MakeIndex đã có câu trả lời )

Thật đáng tiếc nhưng bạn lại bị trừ điểm! Thế nhé!

Chúc bạn may mắn!