VietTUG.org - old forum

id = 2750, parent = 0, thread = 2750, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.132, time = 2006/08/07 (1154938382) ,
subject = Trình xem PDF mới: Sumatra PDF Viewer, hits = 1141, karma = 0+0-,
Bạn đã ngán Acrobat Reader? và đã iu Foxit Reader?

Chưa hết. Còn thêm một trình xem PDF rất đáng để bạn thử: Sumatra PDF Viewer. Đây là trình xem mã nguồn mở, dựa trên XPDF của Linux ( và do đó thật tuyệt ). Gọn nhẹ, dễ dùng.

Vì là sản phẩm mã nguồn mở, nên Sumatra PDF Viewer phát triển rất tích cực. Phiên bản mới nhất là 0.2. Tác giả Krzysztof Kowalczyk rất mong sự đóng góp của bạn để trình xem ngày càng được cải thiện.

Xem chi tiết tại trang chủ:
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/