VietTUG.org - old forum

id = 2747, parent = 2746, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.219, time = 2006/08/07 (1154891893) ,
subject = PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy có thể tải về từ trang chủ của Winefish: http://winefish.berlios.de/ (mã nguồn). Để biên dịch thì làm theo hướng dẫn trong INSTALL.

Em e rằng mần với Hacao hơi bị khó, vì Hacao không có sẵn các gói devel Thầy có thể contact với Hacao maintainer để họ biên dịch hộ

Chúc thầy xì trum với Linux