VietTUG.org - old forum

id = 2707, parent = 2706, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.170, time = 2006/07/31 (1154358481) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 1+0-,
ha ha ha... cái đó là bash script, không phải batch của Windows.

bác gửi email cho /me, viettug a còng gmail.com, rùi /me sẽ gửi cho bác một bộ bash đủ để chạy script của bác và vài script khác nhé!

Chúc vui.

PS: bộ bash như vậy sẽ có trong vnmik3