VietTUG.org - old forum

id = 2675, parent = 0, thread = 2675, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/28 (1154105654) ,
subject = sinh nhật việttug, ngày nào nhỉ:(, hits = 1236, karma = 0+0-,
nhớ hè năm ngoái, cắm cúi tìm freehost. Ui, thật tình cờ vớ phải http://tuxfree.org/ ( = http://tuxfamily.org/ ), toàn tiếng Pháp nhưng cái license thì khá cởi mở (for free people). xin thử và a lê , thế là có việttug...

ban đầu, dùng backend là mambo ( bỏ đi hết phụ âm thì có ao như hiện nay ). Nhanh chóng sau đó chuyển qua joomla...

nhưng cái ngày đầu tiên, thì lại đâu rùi, tìm hoài hỏng thấy

một chút vui!