VietTUG.org - old forum

id = 2641, parent = 2639, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tomonumber1, ip = 150.203.23.91, time = 2006/07/22 (1153518633) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 1+0-,
Cám ơn các bác đã nhiệt tình trả lời. Mày mò thêm mấy hôm và nghe ý kiến các bác, tôi thấy có lẽ phương án dùng dvi và yap vẫn là hay hơn cả. Thực ra cả mục đích và phương tiện với tôi đều chưa rõ ràng, mới dùng tex được một thời gian ngắn thôi mà. Hiện nay chủ yếu dùng để take notes và viết bài, với mục tiêu là vừa viết vừa học tex. Cho nên tôi cũng chưa có cái nhìn tổng quan về tex.

Anyway, tôi vẫn muốn tìm hiểu gói pdftricks để thử xem sao, nên bác nào lúc rảnh ngó qua thì rất cám ơn.