VietTUG.org - old forum

id = 2640, parent = 2623, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/21 (1153499211) ,
subject = Re:vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 0, karma = 0+0-,
Điều này thật đáng tiếc...
thn:
Minh xin đóng quỹ của Viettug.
Cám ơn bác thn. Mình sẽ dùng quỹ vào việc có ích nhất cho ViệtTUG.

Khoản của pác Hạnh mình sẽ gặp trực tiếp tại Huế và gửi lại.

Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm và đóng góp của các bác.

bla bla bla...