VietTUG.org - old forum

id = 2628, parent = 2625, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/20 (1153349654) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
ps là một ngôn ngữ lâu đời, truyền thống, nên nó mạnh là phải

pdf ra đời sau, nhưng lại robust, fast (may be đúng for ver < 1.2) hơn

Có lẽ bác không mún chạy lòng vòng hai ba thứ vì ngán dòm mấy dòng lệnh chạy như thác đổ ???? Nhưng bác nên để ý rằng .tex --> .dvi là ngón nghề lẹ nhất, và chỉ có dvi mới có Reverse Search ha ha ha.

Kinh nghiệm của tui thường làm là cứ --> dvi. Nói chung là các dvi driver hiện nay (Yap / xdvik) đều có thể phân giải tốt các hình PostScript (miễn là bác có cài GhostScript).

Chỉ đến khi FINALIZE nó, để gửi cho bè bạn, publish, hay in ra, mới cần qua tới pdf, nói chung là vì, nếu vác cái file ra ngoài chợ (dịch vụ) - trong trường hợp bác không có máy in, hoặc chia sẻ cho bà con phó thường dân, thì chả ai có gv hay yap để xem/in

Cuối cùng, pdftricks là giải pháp để dung hoà, và ... thích nghi với pstricks, không thể hoàn hảo bằng cái gốc được ... Vì thế , cứ pstricks mà táng bác ạ

Nếu ta quan niệm rằng pdflatex có thể thay thế latex thì ... chưa hẳn là đúng
Giả sử điều đó là đúng thì ... người ta đã không cung cấp các công cụ dvips,dvipdfm ... và MikteX cũng chả cần phải có Yap nữa nhỉ

PS:

Hơ, ai cũng khoái pstricks hết nhỉ .... hic hic hic