VietTUG.org - old forum

id = 2625, parent = 0, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tomonumber1, ip = 150.203.23.205, time = 2006/07/19 (1153316616) ,
subject = Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 6727, karma = 0+0-,
Chào các bác, tôi đang rất muốn dùng gói pstricks, nhưng lại muốn chạy thẳng pdflatex ra file pdf, mà không muốn chạy latex ra dvi trước, rồi ra ps, và pdf.

Search trên mạng thấy có nói đến pdftricks để xử lý vấn đề này, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa ra kết quả như ý.

Bác nào biết về gói này giúp tôi với, trước mắt là code như thế nào ở phần preamble và phần pspicture.

Mong tin các bác.