VietTUG.org - old forum

id = 2623, parent = 2622, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/17 (1153087036) ,
subject = Re:vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 0, karma = 0+0-,
Kính gửi thầy Chú và các bạn,

Trước hết, hết sức xin lỗi thầy cùng các bạn là mình bận công tác trong một vài ngày qua nên không thể kịp thông báo với các bạn. Ngay cả điện thoại cũng mất sóng, nên không cách chi lên diễn đàn được.

Về việc gia đình thầy Phi không nhận khoản đóng góp thì cũng không thể miễn cưỡng.

Longgia đã nhận được đóng góp của các bác Hạnh, bác Thảo, và bác Nghĩa.

Về khoản đóng góp mà các thành viên đã gửi đến longgia, xin cảm phiền các bác nêu trên gửi địa chỉ & thông tin cá nhân của mình về longgia2001 ét gmail chấm com để longgia có thể chuyển lại cho các bác trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn các bác thật nhiều.