VietTUG.org - old forum

id = 2618, parent = 2617, thread = 2617, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.230.204, time = 2006/07/15 (1152913811) ,
subject = Re:Kỳ Anh gửi thầy Chú, hits = 0, karma = 0+0-,
PS: thầy ơi, các font chữ của diễn đàn có quá nhỏ , làm mỏi mắt thầy không? Nếu thầy dùng FireFox thì nhấn Ctrl + ( Ctrl Shift = ) để phóng to lên thầy nhé!