VietTUG.org - old forum

id = 2602, parent = 0, thread = 2602, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = atxiz, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/12 (1152722086) ,
subject = lười tạo bảng LaTeX?, hits = 2201, karma = 0+0-,
Việc tạo bảng với LaTeX là công việc phức tạp, dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt là khi bảng có số dòng hoặc cột khá lớn!

Một số công cụ cho phép bạn chuyển bảng từ bảng tính Excel sang dạng LaTeX.

Các chương trình soạn thảo WinEDT, TeXnicCenter đều có wizard cho phép tạo bảng khá nhanh.

Nhưng hãy thử với LaTable. Chương trình này có các tính năng sau:

* gần như là WYSIWYG ( cái gì bạn thấy là cái bạn thu được )
* có thể xem trước nhanh chóng ( real time preview )
* duyệt qua nhanh chóng các phần từ của bảng
* hỗ trợ nhập/xuất thông qua clipboard , nhờ đó giao tiếp với một số chương trình bảng tính và chương trình soạn thảo
* có thể tinh chỉnh môi trường tạo bảng tuỳ ý
* có thể tinh chỉnh định dạng cột tuỳ ý
* có button để merge ( gộp ) các cột
* ...

Dưới đây là màn hình làm việc:

http://www.g32.org/latable/images/ss1.png

và đây là màn hình xem thử với YAP:

http://www.g32.org/latable/images/ss2.png

Bạn chần chừ gì nữa mà chưa chịu tải về? Ở đây nè: http://www.g32.org/files/latable/latable-0_7_2.zip

Tham khảo:
- Trang chủ LaTable: http://www.g32.org/latable/index.html
- wiki page: wiki:LaTable, wiki:TXC, wiki:TeXnicCenter, wiki:WinEDT, wiki:WYSIWYG, wiki:CXtoX