VietTUG.org - old forum

id = 2595, parent = 2590, thread = 2515, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/11 (1152628378) ,
subject = Re:Làm sao gõ công thức Toán ?, hits = 0, karma = 0+0-,
thn:
Bác Viettug hướng dẫn rõ hơn về phần biên dịch.
Có phải trong winEDT phiên bản FREE không có phần này ? Mong bác giúp !
Bạn hãy đọc kỹ phần trả lời của mình nhé!