VietTUG.org - old forum

id = 2591, parent = 0, thread = 2591, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = thn, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/10 (1152529832) ,
subject = Xin hướng dẫn cách đưa công thức toán lên trang web, hits = 1252, karma = 0+0-,
Trên một diễn đàn bất kỳ, muốn viết tin nhắn mà cần gõ công thức toán học thì ta phải làm sao ? Mong sự trợ giúp.