VietTUG.org - old forum

id = 2590, parent = 2519, thread = 2515, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = thn, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/10 (1152529368) ,
subject = Re:Làm sao gõ công thức Toán ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Viettug hướng dẫn rõ hơn về phần biên dịch.
Có phải trong winEDT phiên bản FREE không có phần này ? Mong bác giúp !