VietTUG.org - old forum

id = 2543, parent = 0, thread = 2543, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/05 (1152085022) ,
subject = Mừng sinh nhật Nguyễn Phi Hùng, hits = 1071, karma = 0+0-,
4/7 là sinh nhật Nguyễn Phi Hùng

Hơi chậm trễ, nhưng cũng xin chúc bác nhiều điều như ý, thêm tuổi mới với nhiều chân trời mới!

PS: sau sự kiện này, và sau sự ra đi của thầy Phi, /me phải thay đổi quan điểm điều hành diễn đàn. Ngoài TeXing, các thành viên cần trao đổi nhiều hơn về các lĩnh vực khác... Coming soon!

Vài thông tin về pác Hùng: wiki:HungNP