VietTUG.org - old forum

id = 2525, parent = 2255, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1152025078) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
beta 7.00: thật bất ngờ. bản này khởi động lâu khủng khiếp. chả thể nào hiểu nổi

beta 7.01: đã có rùi đang tải về và xem thử đây!