VietTUG.org - old forum

id = 2515, parent = 0, thread = 2515, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = thn, ip = 203.162.3.154, time = 2006/07/04 (1151966057) ,
subject = Làm sao gõ công thức Toán ?, hits = 1904, karma = 0+0-,
Mình là Tran Huu Nghia là thành viên mới của diễn đàn Viettug.
Mình cũng vừa mới làm quen Latex, vì mình vừa mới tải bản Latex (small) và tải winEDT. Mấy ngày nay mất ăn , mất ngũ vì Latex và winEDT. Trong winEDT , mình biết ký hiệu góc ABC là
\widehat{abc}
Nhưng mình không biết phải làm sao thấy được ký hiệu này ?
Rất mong diễn đàn giúp. Mình xin hậu tạ gì cũng được.