VietTUG.org - old forum

id = 251, parent = 248, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.143, time = 2005/10/25 (1130231182) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác rất nhiều!

Anh em tải về ở đây:
*1.0: http://viettug.org/migration/#/download.php/812/thesis-vi-1.0.zip
*1.1: http://viettug.org/migration/#/download.php/816/thesis-vi-1.1.zipPS: mình đã gửi thông báo ở ViệtTUG vào VnOSS!