VietTUG.org - old forum

id = 248, parent = 0, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.231, time = 2005/10/25 (1130222717) ,
subject = Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 11218, karma = 0+0-,
Em mới dịch xong bài hướng dẫn thiết kế luận án tốt nghiệp, và đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có hai chế độ xem, A4 và screen bác kyanh giúp em đưa lên VietTug giúp nhé , em xin cảm ơn:

link download: http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=1NRA … RXSKNWVOV6