VietTUG.org - old forum

id = 2465, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151319463) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
từ trước đến giờ, nếu được tăng hay giảm karma... thì bạn thật khó biết vì lý do gì

kể từ hôm nay, karma sẽ được cho theo bài: theo sau điểm karma của thành viên cho trong dấu ngoặc đơn là điểm karma của bài cho trong dấu ngoặc vuông.

Mong cách thành viên sử dụng tốt tính năng này. Cám ơn