VietTUG.org - old forum

id = 2456, parent = 2451, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.233.119, time = 2006/06/24 (1151142914) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã fix xong rồi. Cám ơn các pác: naduy, longgia2001, lihavim