VietTUG.org - old forum

id = 2454, parent = 2453, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.145.7, time = 2006/06/24 (1151093995) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
kể cũng lạ, trước em toàn vô viettug bằng opera có sao đâu.
Nghe theo lời bác viettug em bắt đầu công cuộc khai phá Linux, bỏ quên luôn TeX , nên lâu lắm ko đọc bài trong Viettug. Hôm nay vô thấy cái bài title Opera hơi chú ý, nên vào + một số cái topic khác. Hix chả đọc được gì, quái lạ thật. Đành xài tạm FF để vô post cái bài. Em chả hiểu ra làm sao nữa.