VietTUG.org - old forum

id = 2453, parent = 2451, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.93, time = 2006/06/23 (1151079611) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác naduy. /me đang đau đầu với chàng Opera đó:!