VietTUG.org - old forum

id = 2451, parent = 0, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.50.188, time = 2006/06/23 (1151063198) ,
subject = Với Opera 9.0, hits = 2676, karma = 1+0-,
Nghe nói cái Opera mới hay hay nên mình cũng thử chơi..
Tuy nhiên hình như với Viettug thì có vấn đề..Không xem được các trang bên trong diễn đàn...

Các bác thử xem sao...