VietTUG.org - old forum

id = 245, parent = 0, thread = 245, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/24 (1130156977) ,
subject = Vấn đề canh lề trong tex, hits = 9570, karma = 0+0-,
Chào các bạn. Theo mình biết trong MikTex đã căn lề sẵn theo chuẩn, nhưng mình thấy lề trên của văn bản Tex quá thấp. Mình hy vọng các bạn hãy cho mình một hướng dẫn về các lệnh để căn lại lề trên, lề dưới và cả lề hai bên nữa. Đặc biệt là lề trên. Cảm ơn tất cả các bạn.