VietTUG.org - old forum

id = 2445, parent = 0, thread = 2445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.205, time = 2006/06/23 (1151054660) ,
subject = bookmark unicode, hits = 1482, karma = 1+-1-,
Bác Thành đã hỗ trợ bookmark unicode cho tiếng việt bằng cách hack vào file puenc.def của gói hyperref. Mình test thấy chạy rất tốt, đây là một vấn đề mà nhiều người trước đây thắc mắc thì đã giải quyết được. Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật tại website của VnTEX.