VietTUG.org - old forum

id = 2426, parent = 2425, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/20 (1150810341) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
@phihung:

\me đã ghi rõ là đơn giản nhất và hơi hầm hố một tí ... Và cuối cùng đã đưa link tới chỗ bách hóa tổng hợp rồi mà.

Nước ngoài thì họ xài ... nói chung là có chuẩn. Nước ta thì chả hiểu chuẩn là thế nào ... Vì thế, Cách tốt nhất cho bác newcondona là ngồi liếc qua cái "tổng hợp" đó, thích cái nào thì xào cái đó.

Chưa hẳn mấy cái ký hiệu bác phihung xài cho luận văn đợt rồi sẽ được 'các bố và các mắt kính' chấp nhận lần này đâu

NOTE: Về việc up file lên server, vì lí do an toàn, hiện nay cách tốt nhất là bạn gửi thư riêng đến admin (bạn biết ai rồi chứ), hoặc Mr. Chú, nhờ (Bảo !! ) các bác ấy upload (lên).