VietTUG.org - old forum

id = 2387, parent = 2386, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.78, time = 2006/06/15 (1150385496) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Ừ đúng rùi nhỉ? bác nói giờ mới nhớ, cái này bất qui tắc mà. Cảm ơn bác nhé!
/me cũng đã hoàn thành tài liệu hướng dẫn cho Make index,sẽ gửi cho bác Thành xem lại rồi sẽ up lên vntex sớm