VietTUG.org - old forum

id = 2359, parent = 2357, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150221221) ,
subject = Re:server down ???, hits = 0, karma = 0+0-,
Bà con xem nè:
long già rất trẻ: Ku phải cảm ơn tớ vụ proof xi nhé, ngay trên trang Việt tug ấy
khỉ không đột:
long già rất trẻ: Dọc thế, bà kon tưởng ku siêu lắm, chứ ai ngờ ... ku kũng thường thôi !!! ha ha ha
long già rất trẻ: Mấy bữa ni thấy viettug ế ẩm quá hả???
Chú thích: proof xi đọc là proxy