VietTUG.org - old forum

id = 2347, parent = 2345, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.50.188, time = 2006/06/13 (1150206149) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
...theo mình là phải giải quyết được các ký tự việt có dấu "~" (có dấu ngã trên đầu) chẳng hạn như: chữ Ã Ẽ Ũ... thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mấy chữ đó ở đầu từ chắc cũng ít gặp để đưa vô Index nhỉ : Thử coi: Ỡm ờ, ẵm ngửa..???

Còn hình như.. Ửng hồng
Ững xử - chắc là lỗi đánh máy..