VietTUG.org - old forum

id = 2333, parent = 2266, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/09 (1149849554) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Xem ở đây ( tài liệu đầy đủ ) http://vntex.org/pretest/vntexse6.html
hoangoclan:
Khi nào có trọn bộ sẽ thông báo cho các bác, bây giờ công việc đang giở dang. Các bác ráng đợi nhé!