VietTUG.org - old forum

id = 2302, parent = 2301, thread = 2211, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.70, time = 2006/06/05 (1149526567) ,
subject = Re:circuit_macros, hits = 0, karma = 0+0-,
> Cái Dia thì tiện hơn WinTpic chút xíu
Mình thấy Dia tiện hơn WinPic nhiều mà Dùng áp phê lắm, chắc bạn mới làm quen

Còn m4 thì rừng rú quá rùi