VietTUG.org - old forum

id = 2266, parent = 2252, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.246.93, time = 2006/05/31 (1149074074) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi nào có trọn bộ sẽ thông báo cho các bác, bây giờ công việc đang giở dang. Các bác ráng đợi nhé!