VietTUG.org - old forum

id = 2228, parent = 2226, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.125, time = 2006/05/26 (1148594464) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
Những bác nào lỡ bị điểm âm trước đây, thì điểm đó vấn được tính vào phần cộng => phải... ráng kiếm điểm để bù trước khi có thể lấy điểm cộng riêng!

Thử cho karma trừ một cái... ok ... chút cho cộng lại ...

Có thấm thía gì đâu, vùa rồi cho + lại, viettug vẫn quay về -1 đấy thôi