VietTUG.org - old forum

id = 2226, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.101, time = 2006/05/25 (1148566582) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
bấy lâu nay, việc tăng hoặc giảm điểm karma sẽ ảnh hưởng tới điểm chung. nay phần cộng và trừ đã được tách riêng. Như thế mới rõ ràng công _ tội

Những bác nào lỡ bị điểm âm trước đây, thì điểm đó vấn được tính vào phần cộng => phải... ráng kiếm điểm để bù trước khi có thể lấy điểm cộng riêng!